Axit sunfuric

Ứng dụng của Axit sunfuric trong đời sống:

  1. Trong xử lý nước thải
  2. Sản xuất hóa chất
  3. Trong sản xuất công nghiệp
  4. Trong sản xuất phân bón
  5. Trong phòng thí nghiệm